Peutergroep:
Op de woensdag- en vrijdagochtend bieden we de peutergroep aan. Een groep speciaal voor
peuters in de leeftijd van 2.10 jaar tot 4 jaar. We brengen hierdoor niet alleen
gelijkgestemde peuters met een ontwikkelingsvoorsprong bij elkaar, maar we bieden ook
een speciaal programma om ze uit te dagen met gerichte activiteiten. Hierbij staat
oplossingsgericht denken/spelen, samen filosoferen, creatief bezig zijn met verschillende
materialen (sensomotoriek) en mindset centraal. Ik heb de training Floortime gevolgd, dat
houdt in dat ik veel met de kinderen op de grond speel. In de aanleg van de nieuwe praktijk
hebben we ook heel bewust voor vloerverwarming gekozen zodat de vloer behaaglijk
aanvoelt. Kinderen van deze leeftijd moeten zoveel energie steken in het rechtop en stil
zitten op een stoel. De hersenen zijn constant bezig om het lichaam in balans te laten
houden. Peuters leren bij ons ook balansspelletjes, maar dan wel in onze belevingstuin. Voor

kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben is het belangrijk om voldoende contact te
hebben met zichzelf en de grond onder hun voeten. Veel kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong denken vanuit hun hoofd en voelen te weinig met hun lijf.
Natuurlijk leren we de kinderen op een stoel te zitten, maar alleen dan wanneer dit een
meerwaarde heeft voor de ontwikkeling van het kind en de activiteit.
De Floortime methode en de Belevingstuin zijn mooie middelen om kinderen deze
sensoprikkel te laten ervaren.
Voordat de kinderen naar de basisschool gaan, krijgen de ouders een observatieverslag mee
waarin de ontwikkeling van het kind en de leerbehoefte omschreven staan. Indien wenselijk
kunnen ouders voorkeur geven aan een warme overdracht.

Kleutergroep:
Op de woensdag- en vrijdagmiddag bieden we de kleutergroep aan. Een groep speciaal voor
kleuters in de leeftijd van 4 jaar tot 6 jaar. We brengen hierdoor niet alleen gelijkgestemde
kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong bij elkaar, maar we hebben bieden ook een
speciaal programma om ze uit te dagen met gerichte activiteiten. Hierbij staat
oplossingsgericht denken/spelen, samen filosoferen, creatief bezig zijn met verschillende
materialen (sensomotoriek) en werken aan de mindset centraal.
Ik heb de training Floortime gevolgd dat houdt in dat ik veel met de kinderen op de grond
speel. In de aanleg van de nieuwe praktijk hebben we ook heel bewust voor
vloerverwarming gekozen zodat de vloer behaaglijk aanvoelt. Kinderen van deze leeftijd
moeten zoveel energie steken in het rechtop en stil zitten op een stoel. De hersenen zijn
constant bezig om het lichaam in balans te houden. Kleuters leren bij ons ook
balansspelletjes, maar dan wel in onze belevingstuin. Voor kinderen die een
ontwikkelingsvoorsprong hebben is het belangrijk om voldoende contact te hebben met
zichzelf en de grond onder hun voeten. Veel kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
denken vanuit hun hoofd en voelen te weinig met hun lijf. Natuurlijk leren kinderen op een
stoel te zitten, maar alleen dan wanneer dit een meerwaarde heeft voor de ontwikkeling van
het kind en de activiteit.
De Floortime methode en de Belevingstuin zijn mooie middelen om kinderen deze
sensoprikkel te laten ervaren.
Indien wenselijk kunnen ouders voorkeur geven aan een half jaarlijks contact met school.