De Positieve Desintegratietheorie

Dabrowski gaat ook uit van wat hij noemt ontwikkelpotentieel. Hiermee bedoelt hij het aangeboren vermogen dat het karakter en de mate van mentale groei bepaalt.

  • De aanleg van de persoon (nature)
  • De invloed van de sociale omgeving (nurture)
  • De wil om te willen groeien en daar dan ook bewust aandacht aan besteden.

Volgens Dabrowski bestaat de aanleg voor het ontwikkelpotentieel van iemand uit aangeboren speciale talenten en de 5 overexcitabilities. 

Ze liggen ten grondslag aan en voeden het reeds aanwezige talent. Dabrowski ziet begaafdheid als iets wat veel dieper ligt dan alleen het concept IQ of intelligentie.

Vijf overexcitabilities die Dabrowski omschrijft zijn:

  • Psychomotorisch: Intensiteit van bewegen.
  • Zintuiglijk: Intens opnemen van interne en externe prikkels.
  • Intellectueel: Behoefte aan cognitieve uitdaging.
  • Verbeelding of Voorstellingsvermogen: Op kunnen gaan in gedachten en fantasie.
  • Emotioneel: Empathisch vermogen en het zelf ervaren van intense emoties.