Differentiated Model of Giftedness (DMGT)

Gagné omschrijft zijn model als volgt:
De aanleg in potentie om tot de 10% te kunnen behoren van een bepaald domein.

  • Intelligentie domein
  • Creatieve domein
  • Sportieve domein

Dat de aanleg er is wil niet zeggen dat ze ook worden omgezet in prestaties. Dit is afhankelijk van een ontwikkelproces. Dit proces wordt beïnvloed door de volgende factoren:

  • Intra persoonlijkheidskenmerken: faalangst, werk-/leerstrategieën en persoonlijkheid.
  • Omgevingsfactoren: sfeer thuis, werk, school en mensen in de nabije omgeving.

Of  alle factoren gunstig zijn is afhankelijk van de kansfactor.