Meervoudige Intelligentie

Gardner verdeelt de intelligentie in 8 gebieden:

  • Verbaal-linguïstische intelligentie: Deze heeft invloed op de taalvaardigheden.
  • Logische-mathematische intelligentie: Logisch nadenken en rekenkundig vermogen.
  • Visueel-ruimtelijke intelligentie: Ruimtelijk inzicht.
  • Muzikaal-ritmische intelligentie: Componeren en herkennen van muziekstukken.
  • Lichamelijke-Kinesthetische intelligentie: Lichamelijk beweging, dans en sport.
  • Naturalistische intelligentie: Inzichten bij planten, dieren en natuurverschijnselen.
  • Interpersoonlijke intelligentie: Contact met andere mensen.
  • Intrapersoonlijk intelligentie: Eigen gevoelen kunnen analyseren, zelfreflectie en fantaseren.

Met name de eerste twee intelligenties zijn belangrijk op school. Kinderen die hierop uitblinken vallen dan ook sneller op. Dit model is meer gericht op intelligentie en niet specifiek op begaafdheid.