Munich Model of Giftedness

Heller omschrijft zijn model in 4 factoren:

  • Begaafdheidsfactoren: Denk hierbij aan intelligentie, sociale vaardigheden en creativiteit.
  • Niet cognitieve persoonlijkheidskenmerken: Hoe gaat iemand om met stress, prestatiemotivatie en werk-/leerstrategieën.
  • Omgevingskenmerken: Gehele omgeving, klimaat in de klas, werk-/leerstrategieën die worden aangeboden, kwaliteit van de instructie en gebeurtenissen in het leven van de persoon.
  • Prestatiedomeinen: Wiskundige vaardigheden, natuurwetenschappen, talen, kunst en sport.

 

Of de aanleg tot uiting komt is afhankelijk van een dynamische proces waarbij alle factoren op elkaar inspelen.