Veel mensen en zeker begaafden bloeien op bij de mogelijkheid van hun inzet en expressie van hun creativiteit. Zie Begaafdheid biedt in klein groepsverband (max. 5 kinderen) tekenles. Met als grootste uitgangspunten:

  • 100% aandacht en didactische begeleiding voor leerproces
  • Ruimte om programma persoonlijk af te stemmen naar leerbehoeften en creatieve interesses
  • Aandacht voor ontwikkelen zelfexpressie, autodidactisch vermogen, executieve vaardigheden en zelfvertrouwen
  • Leren bouwen aan portfolio en stimuleren eigenaarschap
  • Les van bevoegd docent en creatief begaafde

Inhoud
In deze lessen wordt er aandacht geschonken aan een juiste leermindset, basistechnieken, tekenmateriaal en observatie (goed leren kijken).

Waardering geven aan het oefenproces en eigen werk; nauwkeurig leren observeren; trainen van motorische vaardigheden en tekentechnieken; analyseren en leren tekenen van de basisfiguren; leren dat een mooi resultaat tijd en inspanning kost; aandacht voor de belangrijkste executieve vaardigheden bij tekenen; zijn een aantal onderdelen die o.a. aan bod komen. Mijn lessen duren 60 min. en zijn een combinatie van begeleide tekenenergizers, visuele en verbale kennisoverdracht en zelfstandige creatie door het kind.

Kosten
€ 160,- voor 11 lessen van 60 min. (incl. teken- en lesmateriaal; excl. finelinerset)

Data
di. 15.00-16.00; wo. 15.00-16.00; vr. 14.00-15.00
lesperiode van 1 okt. t/m 17 dec. ’24 (tijdens de schoolvakanties is er geen les)

Voor aanmelden en/of meer informatie kunt u contact opnemen via info@ziebegaafdheid.nl.

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door: