Observeren

Vrijblijvend intakegesprek: Zie Begaafdheid begint met een vrijblijvend intakegesprek waarin
wordt uitgelegd wat we voor u kunnen doen.

Er zullen samen met u 3 observatiemomenten van 1,5 uur gepland worden. Dit kan op de
peuterspeelzaal, op het kinderdagverblijf, bij een gastouder, op school of thuis plaatsvinden. Voor
de observatie is het van belang om uw kind zo veel mogelijk in verschillende situaties te kunnen
observeren.
U heeft toestemming nodig van de locatie(s) waar de observatie(s) worden gehouden. Mocht het
niet mogelijk zijn om op de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, gastouders of op school te
observeren dan kunnen de observaties ook bij u thuis plaatsvinden.
De observatiemomenten worden met voorkeur in de ochtend gepland, dit in verband met de
spanningsboog van jonge kinderen.

Voorbeeld van een hulpvraag:

Vaak bestaat de hulpvraag uit meerdere subvragen.
Hoofdvraag: Heeft mijn kind een ontwikkelingsvoorsprong of is hij/zij HB?
Subvragen: Hoeveel maanden heeft mijn kind een ontwikkelingsvoorsprong?
Hoe ga ik in de thuissituatie om met deze voorsprong of begaafdheid?
Na het intakegesprek beslist u of u een hulpvraag wilt indienen en deze beantwoord wilt hebben
aan de hand van het observatieverslag.

Indienen van de hulpvraag: Als u besluit een hulpvraag in te dienen maken wij een afspraak
voor een uitgebreid oudergesprek.

Drie observatiemomenten bij u thuis of op locatie: Aan het einde van het oudergesprek zullen
we een drietal observatiemomenten en een eindgesprek plannen.
Voor de observatiemomenten dient er indien nodig (observatie op locatie) toestemming gevraagd
te worden door de ouders aan de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, gastouder of school.

Eindverslag: Na de drie observatiemomenten wordt het observatieverslag per mail naar u
toegestuurd.

Eindgesprek: In het eindgesprek wordt het verslag met u nabesproken en krijgt u aanvullende
informatie, tips en handvatten, boekenlijstwoorden, websites en materialen/spellen die u kunt
aanbieden.

Warme overdracht: Na het eindgesprek kunt u er voor kiezen een warme overdracht te plannen
met de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, gastouders of de leerkracht van school, waarin wij
samen met u het verslag inclusief de tips en adviezen bespreken met de betrokken personen die
u zelf uitkiest.
Na het eindgesprek hopen wij uw hulpvraag zo goed mogelijk te hebben beantwoord. Heeft u
gedurende de verdere peuter-, kleuterperiode nog vragen dan bent u altijd vrij om deze te stellen
en staan wij voor u klaar om deze zo goed mogelijk te beantwoorden!