Drie Ringenmodel van Begaafdheid

Renzulli omschrijft de drie ringen als volgt:

  • Bovengemiddelde intelligentie: Deze is nodig om tot boven gemiddelde prestaties te kunnen komen.
  • Creativiteit: Denk aan flexibel denken (out-of-the-box).
  • Intrinsieke motivatie: Hiermee wordt de interne motivatie bedoeld om te komen tot die bijzondere prestaties.

 Als alle drie de factoren aanwezig zijn kan Begaafdheid tot uiting komen.