Succesvolle Intelligentie Model

Sternberg omschrijft drie vormen van intelligentie:

  • Analytische intelligentie: Vaardigheden die belangrijk worden gevonden op school. Logisch redeneren, hoofd-bijzaak onderscheiden en inzicht hebben.
  • Creatieve intelligentie: Flexibel kunnen denken, brainstormen en out-of-the-box kunnen denken.
  • Praktische intelligentie: Doelgericht en planmatig kunnen werken. Teamwork.

Iemand die de juiste intelligentie kan inzetten op het juiste moment is volgens Sternberg succesvol.

Dit model is meer gericht op intelligentie en niet specifiek op begaafdheid.