Voor wie?

Bent u als ouders, pedagogische medewerker of leerkracht op zoek naar het antwoord of uw kind/leerling een ontwikkelingsvoorsprong heeft of mogelijk (hoog)begaafd is, dan kunnen wij dit in een hulpvraag formuleren. Vanuit de hulpvraag worden er (ouder)gesprekken en observaties gepland, die uiteindelijk inzicht gaan geven in de ontwikkeling van uw kind/leerling.

Het is ook mogelijk om kinderen te begeleiden d.m.v. gesprekken, coaching of bijles.

Zie Begaafdheid helpt ouders en professionals met het herkennen, erkennen van een ontwikkelingsvoorsprong of mogelijk (hoog)begaafdheid bij kinderen. Ook helpen wij u met adviseren en begeleiden van gewenst of ongewenst gedrag.