“We kunnen niet veranderen, wat we niet zien.”
Zie begaafdheid is de eerste behoefte van de begaafde.

Om te signaleren en handelen dient men eerst kennis omtrent kenmerken van begaafdheid tot zich te nemen. Je wordt geboren met kenmerken van begaafdheid, dat houdt in dat er al vroeg in de ontwikkelingsjaren een beroep gedaan dient te worden op mensen die een bijdrage leveren aan de ontwikkelingswereld van het kind. Zie Begaafdheid streeft naar meer kennis en kunde binnen verschillende beroepsgroepen, hiervoor hebben wij verschillende informatieavonden, workshops en scholing ontwikkeld. Ook voor ouderbijeenkomsten zijn verschillende informatieavonden te volgen, denk hierbij aan vroegsignalering van begaafdheid, mindset, onderpresteren, prikkelverwerking, verrijking en vervroegd naar de basisschool.

Voor informatieavonden, workshops en scholing kunt u een offerte en/of aanvullende informatie opvragen via info@ziebegaafdheid.nl.