Meerfactorenmodel

Mönks bouwde verder op het model van Renzulli d.m.v. omgevingsfactoren toe te voegen.

  • Factor school: Een omgeving waar talent gestimuleerd wordt door mensen en middelen om dit te doen.
  • Factor gezin: Een klimaat stimuleren waarin uitdaging mogelijk wordt gemaakt en gestimuleerd kan worden.
  • Factor peers: Ontwikkelingsgelijken, mensen die op dezelfde manier denken en interesse delen.

Als deze factoren en ringen samen kan Begaafdheid tot uiting komen.