Begeleiding

Begaafdheid kenmerkt zich o.a. door het hebben van een verhoogde capaciteit voor het opnemen en het aanmaken van nieuwe verbindingen in het brein . Deze capaciteit is deels zichtbaar/meetbaar in het brein door de zogenoemde hoeveelheid witte massa (Intelligence Volume 80, May–June 2020).

Aangezien informatie/prikkelopname binnenkomt via onze zintuigen, zowel intern als extern, en door wordt gegeven via ons zenuwstelsel naar de hersenen, is door de vezeldichtheid en veel witte materie meer activiteit en opname mogelijk.

Het is dus belangrijk om te begrijpen, dat mensen met een dergelijk verhoogde capaciteit een ander werkend systeem hebben. Dit systeem zou ook de hoogsensitiviteit (hooggevoeligheid) bij begaafden verklaren; er zijn namelijk meer waarnemingen meetbaar in het brein door de vermeerdering van zenuwverbindingen.

DMGT 2.0 (Gagné, 2010) veronderstelt dat de aanwezigheid van bijvoorbeeld aangeboren intellect, verhoogde zintuiglijkheid of lichamelijke ontwikkeling door de omgeving gestimuleerd dient te worden om zich zo verder te kunnen ontwikkelen.

Je wordt dus begaafd geboren. Wel dient deze gave op de juiste manier beantwoord en gestimuleerd te worden. We ervaren inmiddels dat ons systeem binnen de maatschappij onvoldoende is ingericht op begaafden. Echter wordt er wel gevraagd aan de begaafde om zich hieraan aan te passen of hiermee om te gaan. Voor de meeste begaafden geen gemakkelijke opgave. Begeleiding kan hierdoor wenselijk zijn.  De voorkeur gaat dan uit naar een specialist op het gebied van begaafdheid. Zie Begaafdheid kan hier ondersteuning bieden.

U wordt uitgenodigd voor een intake waarin we gaan kijken welke begeleiding passend is. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag(en) die u heeft. We werken samen met u en indien gewenst ook met derden, denk hierbij aan school, kinderdagverblijf, huisarts, werkgever, orthopedagoog, wijkcoach, GGZ,  e.d.

De begeleiding bestaat voornamelijk uit:

  • Psycho-educatie
  • Handvatten opvoeding
  • Mindsetgesprekken
  • Competentiegesprekken en Talentontwikkeling
  • Schoolaanbod (verrijken/versnellen)
  • Didactische ondersteuning
  • Ontwikkeling van de executieve vaardigheden
  • Procedure vervroegd naar school