Coaching
Zie Begaafdheid biedt coaching aan kinderen van 2 t/m 12 jaar: € 45,-/uur
– die onderpresteren op school
– moeite hebben met executieve functies
– een fixed mindset hebben
– die uitdaging nodig hebben op cognitief vlak
– die extra cognitieve reserve willen opbouwen