Zie Begaafdheid biedt behandeling aan voor kinderen en jongvolwassenen:
– die onderpresteren op school
– moeite hebben met executieve functies
– een fixed mindset hebben
– die uitdaging nodig hebben op cognitief vlak
– die extra cognitieve reserve willen opbouwen