“We kunnen niet veranderen, wat we niet zien.”
Zie begaafdheid is de eerste behoefte van de begaafde.

Herkent u deze punten bij uw kind of leerling?

 • opmerkzaam
 • sterk denkvermogen
 • complexe denkpatronen
 • taalvaardig
 • taakgericht
 • creatief
 • aanpassingsvermogen
 • sterke eigen wil
 • intens gevoelsleven
 • perfectionisme
 • kritisch ingesteld
 • rechtvaardigheidsgevoel

Zien van hoogbegaafdheid

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben een andere benadering en ander aanbod
nodig. Zeker als deze voorsprong groot is. Als kinderen zich gaan aanpassen kunnen zij op
termijn leer-, gedrags- en/of welzijnsproblemen ontwikkelen.
Om dit voor te zijn is het van belang om bovengenoemde kenmerken tijdig te signaleren.
Herkenning en erkenning zijn in de benadering van het kind heel belangrijk voor het welzijn en de
ontwikkeling.
Voor een pedagogisch medewerker, leerkracht of ouder betekent dit een andere manier van
kijken, anders omgaan met het kind en het educatieve materiaal.
Begaafdheid wordt nog vaak gekoppeld aan een hoog IQ, terwijl een hoge intelligentie capaciteit
geen garantie is voor uitzonderlijke prestaties. Begaafdheid kent drie basiskenmerken namelijk:
motivatie, creatief denkvermogen en intelligentie capaciteit.
Ik wil u graag verder informeren en een andere kijk geven op kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong. Hierbij zijn niet alleen de 3 basiselementen van belang, maar zeer
zeker ook de bijkomende kenmerken namelijk: perfectionisme, rechtvaardigheidsgevoel,
sensitief, kritische instelling en autonomie.
Heeft u als ouder, professional het gevoel dat uw kind of leerling een ontwikkelingsvoorsprong
heeft, onderpresteert, hoogintelligent of mogelijk (hoog)begaafd is?
Zie begaafdheid geeft antwoord op de hulpvragen die u heeft als ouder of professional en geeft
de juiste begeleiding op maat.

Doel:

Het herkennen van een ontwikkelingsvoorsprong/(hoog)begaafdheid om zo de
ontwikkeling te kunnen erkennen en aansluiting te vinden bij de behoeftes van uw kind.

Genetische en omgevingsfactoren

Erfelijkheid is een belangrijk component voor begaafdheid. Echter begaafdheid ontwikkelt zich
niet in een vacuüm. De sociale omgeving heeft een grote invloed op de ontwikkeling ervan, zowel
positief als negatief. Het Meer-Factoren Model van Franz Mönks noemt de drie belangrijkste
sociale omgevingen: school, peers/ontwikkelingsgelijken en gezin.