Welkom bij Zie Begaafdheid. Ik ben Brenda Uittenbroek-Kant, ECHA (European Council for High Ability) en eigenaar van Zie Begaafdheid, een praktijk die gespecialiseerd is in begeleiding van begaafden.

In mijn praktijk zie ik zowel kinderen, adolescenten als volwassenen. Ik ben sinds 2011 gespecialiseerd in onderpresteren (specifiek bij meisjes en vrouwen), zelfregulatie bij begaafden en vervroegd naar school.

Onze praktijk is gevestigd in het medisch centrum den Papendiek te Groenlo.

Het zien van de begaafde is één, maar de gave dient ook op de juiste manier beantwoord en gestimuleerd te worden. We ervaren inmiddels dat ons systeem binnen de maatschappij onvoldoende is ingericht op begaafden. Echter wordt er wel gevraagd aan de begaafde om zich hieraan aan te passen of hiermee om te gaan. Voor de meeste begaafden geen gemakkelijke opgave. Begeleiding kan hierdoor wenselijk zijn. De voorkeur gaat dan uit naar een specialist op het gebied van begaafdheid. Zie Begaafdheid kan dit specialisme bieden.

U wordt uitgenodigd voor een intake waarin we gaan kijken welke begeleiding passend is. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag(en) die u heeft. We werken samen met u en indien gewenst ook met derden, denk hierbij aan school, kinderdagverblijf, huisarts, werkgever, orthopedagoog, wijkcoach, GGZ, e.d.

De begeleiding bestaat voornamelijk uit:

Psycho-educatie
Handvatten opvoeding
Mindsetgesprekken
Competentiegesprekken en Talentontwikkeling
Schoolaanbod (verrijken/versnellen)
Didactische ondersteuning
Ontwikkeling van de executieve vaardigheden
Procedure vervroegd naar school

Wij zetten jou in je kracht door samen te kijken naar jouw competenties, mindset en talenten. Allemaal vanuit de positieve psychologie. We spreken dan ook niet vanuit ‘problem-talk’, maar vanuit ‘solutions-talk’. Compentenies, autonomie, relatie en verbinding zijn hierin de sleutelwoorden. Hierdoor komen kinderen met hun ouders, pubers, adolescenten en volwassenen in hun kracht te staan. Hierdoor leer je jouw eigen systeem beter begrijpen en toe te passen.

 

‘The way we talk to our children becomes their inner voice.’

Citaat van Peggy Mara

Klik hieronder voor interview Brenda:
Zie Begaafdheid Zorgmagazine Den Papendiek 2020