Ik ben Brenda Uittenbroek-Kant, ECHA (European Council for High Ability).

In mijn praktijk zie ik zowel kinderen als volwassenen.
Ik ben sinds 2011 gespecialiseerd in vroegsignalering bij jonge kinderen en meisjes die onderpresteren. De leeftijd van jonge kinderen vraagt om tastbare materialen en ontdekkingen. Ik kies dan ook voor een benadering die dichtbij hun eigen belevingswereld staat. Hierdoor werk ik veel met natuurlijke en sensorische materialen. Wij zijn gevestigd met onze praktijk in medisch centrum den Papendiek te Groenlo.

Voor het oudere kind en volwassenen werk ik veel aan de mindset en metacognitie.

De begeleiding kan op verzoek op school, thuis of in de praktijk gegeven worden met behulp van een PGB. Denk hierbij aan individuele hulp voor kind en/of ouders.

Binnen mijn praktijk zie ik hoe belangrijk het vroegsignaleren van kinderen met kenmerken van (hoog)begaafdheid is. Kinderen die niet voldoende uitgedaagd worden kunnen zich snel aan de omgeving aanpassen, omdat dit als gewenst gedrag gezien wordt. Hierdoor laten deze kinderen vaak kansen tot leren liggen en wordt er vaak pas laat in de basisschoolperiode extra uitdaging aangeboden.
Ook kunnen kinderen opvallend gedrag vertonen, dat gerelateerd kan worden aan ADD, ADHD of autisme.

Het doel van Zie Begaafdheid 
Het vroegtijdig herkennen van een ontwikkelingsvoorsprong en/of  kenmerken van (hoog)begaafdheid om zo de ontwikkeling te kunnen erkennen. Belangrijk hierbij is dat ouders handvatten en inzicht krijgen in de ontwikkeling van hun kind en een uitdagende voortgang kunnen bieden op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, de basisschool en thuis.

Wij zien ouders als professional van hun eigen kind. U kent uw kind het beste en wij gaan graag met u de samenwerking aan om de hulpvraag en/of behoeftes van u en uw kind te beantwoorden.

Klik hieronder voor interview Brenda:
Zie Begaafdheid Zorgmagazine Den Papendiek 2020