Over mij

Ik ben Brenda Uittenbroek-Kant, ECHA specialist European Council for High Ability (Radboud universiteit).

In mijn praktijk zie ik zowel kinderen als volwassenen.
Ik ben sinds 2011 gespecialiseerd in vroegsignalering bij jonge kinderen en meisjes die onderpresteren. De leeftijd van jonge kinderen vraagt om tastbare materialen en ontdekkingen. Ik kies dan ook voor een benadering die dichtbij hun eigen belevingswereld staat. Hierdoor werk ik veel met natuurlijke en sensorische materialen. Onze uitdagende en heerlijke belevingstuin maakt hier onderdeel van uit. Zie Begaafdheid heeft twee praktijken in Groenlo. Wij hebben een praktijk aan de Beethovenstraat met belevingstuin en onze andere praktijk is gevestigd aan de Buitenschans in het medisch centrum Den Papendiek.

Voor het oudere kind en volwassenen werk ik veel aan de mindset en metacognitie.

De begeleiding kan op verzoek op school, thuis of in de praktijk gegeven worden met behulp van een PGB. Denk hierbij aan individuele hulp voor kind en/of ouders.

Binnen mijn praktijk zie ik hoe belangrijk het vroegsignaleren van kinderen met kenmerken van (hoog)begaafdheid is. Kinderen die niet voldoende uitgedaagd worden kunnen zich snel aan de omgeving aanpassen, omdat dit als gewenst gedrag gezien wordt. Hierdoor laten deze kinderen vaak kansen tot leren liggen en wordt er vaak pas laat in de basisschoolperiode extra uitdaging aangeboden.
Ook kunnen kinderen opvallend gedrag vertonen, dat gerelateerd wordt aan ADD, ADHD of autisme. Dit kan onterecht zijn.

Het doel van Zie Begaafdheid 
Het vroegtijdig herkennen van een ontwikkelingsvoorsprong en/of  kenmerken van (hoog)begaafdheid om zo de ontwikkeling te kunnen erkennen. belangrijk hierbij is ouders handvatten en inzicht krijgen in de ontwikkeling van hun kind en een uitdagende voortgang te kunnen bieden op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, de basisschool en binnenshuis.

Of uw kind nu bij ons komt voor bijles, coaching of psycho-educatie, wij zien ouders als professional van hun eigen kind. U kent uw kind het beste en wij gaan graag met u de samenwerking aan om de hulpvraag en/of behoeftes van u en uw kind te beantwoorden.

Klik hieronder voor interview Brenda:
Zie Begaafdheid Zorgmagazine Den Papendiek 2020