Hoe werkt Zie Begaafdheid?

Vrijblijvend intakegespek: Zie Begaafdheid begint met een vrijblijvend intakegespek waarin wordt uitgelegd wat we voor u kunnen doen om uw hulpvraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Heeft u nog geen duidelijke hulpvraag, dan is dat geen probleem, wij helpen u d.m.v van de juiste vraagstelling zo conreet mogelijk te formulieren.

Voorbeeld van een hulpvraag:

Vaak bestaat de hulpvraag uit meedere subvragen.

Hoofdvraag: Heeft mijn kind een  ontwikkelingsvoorsprong of is hij/zij HB?

Subvragen:
Hoeveel maanden heeft mijn kind een ontwikkelingsvoorsprong?
Hoe ga ik in de thuissituatie om met deze voorsprong of begaafdheid?

Na het intakegesprek beslist u of u een hulpvraag wilt indienen en deze beantwoord wilt hebben aan de hand van het observatieverslag.

Indienen van de hulpvraag: Als u besluit een hulpvraag in te dienen maken wij een afspraak voor een uitgebreid oudergesprek.

Drie observatiemomenten bij u thuis of op locatie: Aan het einde van het oudergesprek zullen we een drietal observatiemomenten en een eindgesprek plannen.
Voor de observatiemomenten dient er indien nodig (observatie op locatie) toestemming gevraagd te worden door de ouders aan de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, gastouder of school.

Eindverslag: Na de drie observatiemomenten wordt het observatieverslag per mail naar u toegestuurd.

Eindgesprek: In het eindgesprek wordt het verslag met u nabesproken en krijgt u aanvullende informatie, tips en handvatten, boekenlijstwoorden, websites en materialen/spellen die u kunt aanbieden.

Warme overdracht: Na het eindgesprek kunt u er voor kiezen een warme overdracht te plannen met de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, gastouders of de leerkracht van school, waarin wij samen met u het verslag inclusief de tips en adviezen bespreken met de betrokken personen die u zelf uitkiest.

Na het eindgesprek hopen wij uw hulpvraag zo goed mogelijk te hebben beantwoord. Heeft u gedurende de verdere peuter-, kleuterperiode nog vragen dan bent u altijd vrij om deze te stellen en staan wij voor u klaar om deze zo goed mogelijk te beantwoorden!