Intakegesprek: Zie Begaafdheid begint met een intakegesprek waarin wordt uitgelegd wat we voor u kunnen doen om uw hulpvraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

Na het intakegesprek beslist u of u een hulpvraag wilt indienen en deze beantwoord wilt hebben aan de hand van een observatieverslag.

Indienen van de hulpvraag: Als u besluit een hulpvraag in te dienen maken wij een afspraak voor een uitgebreid oudergesprek.

Drie observatiemomenten bij u thuis of op locatie: Aan het einde van het oudergesprek zullen we een drietal observatiemomenten en een eindgesprek plannen.
Voor de observatiemomenten dient er indien nodig (observatie op locatie) toestemming gevraagd te worden door de ouders aan de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, gastouder of school.

Eindverslag: Na de drie observatiemomenten wordt het observatieverslag per mail naar u toegestuurd.

Eindgesprek: In het eindgesprek wordt het verslag met u nabesproken en krijgt u aanvullende informatie.

Warme overdracht: Na het eindgesprek kunt u er voor kiezen een warme overdracht te plannen met de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, gastouders of de leerkracht van school, waarin wij samen met u het verslag inclusief de tips en adviezen bespreken met de betrokken personen die u zelf uitkiest.