Vanuit de sociale wetenschap is er geen eenduidige definitie van Hoogbegaafdheid, wel kennen meerdere modellen vele overeenkomsten. We laten u kennismaken met de meest gebuikte modellen, deze modellen zijn, op Kieboom na, allen wetenschappelijk onderbouwd en erkend. De westerse kijk en interpretatie van hoogbegaafdheid is veelal gebaseerd op deze modellen.

Dabrowski

Gagné

Gardner

Heller

Kieboom

Mönks

Renzulli

Sternberg