Zie Begaafdheid biedt didactische begeleiding (bijles) voor de volgende vakken:
rekenen (basisschool, 2F, 3F)
wiskunde
Nederlands (basisschool, 2F, 3F)
huiswerkbegeleiding: scheikunde, natuurkunde, economie

Inhoud
Het kind wordt geholpen met als voornaamste doel: de resultaten voor het betreffende vak te verhogen betreffend toetsten, CITO en/of examens. Er wordt een analyse gemaakt van de leerhiaten en passende leerstrategieën worden herhaald of aangeboden. Herhaling en automatiseren, huiswerkbegeleiding, visualisatie van de lesstof en opbouwen van zelfvertrouwen staan bij de begeleiding centraal. Ook is preteaching mogelijk om kinderen voor te bereiden of juist uit te dagen. Voor deze begeleiding is geen specifiek begaafdheidsprofiel bij het kind nodig. Ouders kiezen vaak voor deze begeleiding, omdat ze zien en weten dat hun kind beter kan dan dat hij/zij op school op dit moment laat zien. 1-op-1 begeleiding afgestemd op de leerbehoeften (en/of leerstijlen) van het kind biedt vrijwel altijd een positieve uitkomst en kan zich vrij snel omzetten in verbeterende prestaties, zelfbeeld en motivatie.

Kosten
€ 37,50 per lesuur (locatie Onze praktijk Zie Begaafdheid in gezondheidscentrum Den Papendiek te Groenlo)
€ 45,00 per lesuur (op locatie binnen Groenlo)

Aanvullende Informatie Begaafdheid en onze begeleiding
Bij kinderen met kenmerken van begaafdheid zijn er niet altijd passende resultaten zichtbaar. Oftewel resultaten die onvoldoende aansluiten bij de capaciteit van het kind. Aanvullende didactische ondersteuning kan dan uitkomst bieden.
Als didactische begeleiding gewenst is, beginnen we met analyse. We kijken welke lesstof wordt beheerst, welke lesstof meer getraind dient te worden en onderzoeken of er hiaten in het leerproces zitten. Een hiaat kan betekenen dat een kind een deel van de stof onvoldoende beheerst. De oorzaak is vaak terug te vinden in het toepassen van een eigen strategie, die niet meer werkt, of dat de aangeboden strategieën op school onvoldoende zijn eigen gemaakt.

Bij kinderen met kenmerken van begaafdheid is er een specifieke benadering nodig. Dit doen wij door aanspraak te maken op de autonomie en het toepassen van de top-down instructie. Hiernaast zoeken wij naar leerstrategieën die bij het kind passen en maken dat inzichtelijk voor het kind en desgewenst voor de betrokken docenten. Wij maken dan ook gebruik van de denkwijze en benadering die is onderzocht door Mönks en Renzulli, hierin is veel aandacht voor zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Dit creëren wij door inzicht te bieden in wat het kind uit eerder verworven kennis beheerst. Door de samenwerking die ontstaat, zorgen wij voor een stabiele basis in het leerproces.