Bij kinderen met kenmerken van begaafdheid zijn er niet altijd passende resultaten zichtbaar. Oftewel resultaten die onvoldoende aansluiten bij de capaciteit van het kind. Aanvullende didactische ondersteuning kan dan uitkomst bieden.
Als didactische begeleiding gewenst is, beginnen we met analyse. We kijken welke lesstof wordt beheerst, welke lesstof meer getraind dient te worden en onderzoeken of er hiaten in het leerproces zitten. Een hiaat kan betekenen dat een kind een deel van de stof onvoldoende beheerst. De oorzaak is vaak terug te vinden in het toepassen van een eigen strategie, die niet meer werkt, of dat de aangeboden strategieën op school onvoldoende zijn eigen gemaakt.

Bij kinderen met kenmerken van begaafdheid is er een specifieke benadering nodig. Dit doen wij door aanspraak te maken op de autonomie en het toepassen van de top-down instructie. Hiernaast zoeken wij naar leerstrategieën die bij het kind passen en maken dat inzichtelijk voor het kind en desgewenst voor de betrokken docenten. Wij maken dan ook gebruik van de denkwijze en benadering die is onderzocht door Mönks en Renzulli, hierin is veel aandacht voor zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Dit creëren wij door inzicht te bieden in wat het kind uit eerder verworven kennis beheerst. Door de samenwerking die ontstaat, zorgen wij voor een stabiele basis in het leerproces.