Bijles
Zie Begaafdheid biedt tevens bijles/privéles voor verschillende vakken op verschillende
niveaus:
– Basisonderwijs (spelling, lezen, taal, rekenen)
– Voortgezet onderwijs (rekenen 2F en 3F niveau, wiskunde, Nederlands)
– MBO (rekenen 2F en 3F, Nederlands)
– HBO PABO (eigen vaardigheid: rekenen, Nederlands)

Tarief: € 35,-/uur of € 21,50/half uur
Locatie: Praktijk Zie Begaafdheid (Den Papendiek te Groenlo)

Voor bijles in kleine groepen of tweetallen graag contact opnemen.