Intake*: € 45,- (45 min.)

Behandeling/Coaching*: € 75,-/uur

Consultancy*: € 45/uur

Didactische begeleiding**:
€ 37,50/uur (locatie Den Papendiek in Groenlo)
€ 45/uur (op locatie)

Tekenles (10 lessenpakket)**:  € 160,-

Behandeling 4 sessiepakket*:
€ 345,-

Observatiepakket*: € 535,-

Workshop/informatieavond/scholing voor ouders en professionals op locatie
(offerte op aanvraag)
Signalering begaafdheid
Begaafdheid, het brein en de behoefte van het kind
Mindset en onderpresteren
Prikkelverwerking
– Verrijking
– Vervroegd naar school

Annulering
Indien een afspraak niet door kan gaan, dient u dit 24 uur van tevoren door te geven anders wordt het uurtarief in rekening gebracht.

*Alle prijzen zijn excl. BTW en eventuele reiskosten
**Didactische begeleiding en Tekenles zijn vrijgesteld van BTW

Stuur een mail info@ziebegaafdheid.nl of bel 0620674397

Algemene Voorwaarden