Soms is het in een oudergesprek op school wenselijk dat er een derde persoon mee luistert. Procesmatig is het niet altijd duidelijk of zelfs ingewikkeld voor ouders wat de gang van zaken is op school en wat de mogelijkheden zijn voor kwalitatief goed onderwijs voor uw kind. Ook kunnen gesprekken over uw kind emotioneel beladen zijn, zeker als het gaat om het welzijn van het kind. In dit soort situaties kan het lastig zijn om alle informatie tot u te nemen, de juiste vragen te stellen en dus de juiste keuzes te maken. Wij kunnen tijdens een oudergesprek dan de kwaliteiten en de behoeften van uw kind extra onderbouwen en meedenken in mogelijke oplossingen op school en daar buiten. Daarnaast zijn wij een luisterend oor, waardoor u makkelijker kan terugvallen op iemand op het moment dat u gedeelde informatie van school niet meer helemaal sluitend heeft. Ons streven is een goede en begripvolle samenwerking tussen kind, ouder en school.

Voor alle kinderen die wij didactische begeleiding geven, bieden wij de mogelijkheid om mee te gaan met belangrijke en/of complexere oudergesprekken om de belangen van u en uw kind te behartigen.

Kosten:
€45,- per uur (excl. BTW en excl. km reiskosten)