Wat doen wij?

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben een andere benadering en ander aanbod nodig. Zeker als deze voorsprong groot is. Als kinderen zich gaan aanpassen kunnen zij op termijn leer-, gedrags- en/of welzijnsproblemen ontwikkelen.
Om dit voor te zijn is het van belang om bovengenoemde kenmerken tijdig te signaleren. Herkenning en erkenning zijn in de benadering van het kind heel belangrijk voor het welzijn en de ontwikkeling.
Voor een pedagogisch medewerker, leerkracht of ouder betekent dit een andere manier van kijken, anders omgaan met het kind en het educatieve materiaal.
Begaafdheid wordt nog vaak gekoppeld aan een hoog IQ, terwijl een hoge intelligentie capaciteit geen garantie is voor uitzonderlijke prestaties. Begaafdheid kent drie basiskenmerken namelijk: motivatie, creatief denkvermogen en intelligentie capaciteit.
Ik wil u graag verder informeren en een andere kijk geven op kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Hierbij zijn niet alleen de 3 basiselementen van belang, maar zeer zeker ook de bijkomende kenmerken namelijk: perfectionisme, rechtvaardigheidsgevoel, sensitief, kritische instelling en autonomie.

Heeft u als ouder, professional het gevoel dat uw kind of leerling een ontwikkelingsvoorsprong heeft, onderpresteert, hoogintelligent of mogelijk (hoog)begaafd is?

Zie begaafdheid geeft antwoord op de hulpvragen die u heeft als ouder of professional.

Dit kan d.m.v een GRATIS informatieavond voor ouders of professionals of we stellen met u een observatieplan samen. Uw hulpvraag wordt beantwoord door middel van 3 uitgebreide observaties en gesprekken en een observatieverslag. Zo brengen wij uw kind zorgvuldig in kaart zonder een ‘diagnostische’ stempel te geven.

Doel:
Het herkennen van een ontwikkelingsvoorsprong/(hoog)begaafdheid om zo de ontwikkeling te kunnen erkennen en aansluiting te vinden bij de behoeftes van uw kind

Genetische en omgevingsfactoren
Erfelijkheid is een belangrijk component voor begaafdheid. Echter begaafdheid ontwikkelt zich niet in een vacuüm. De sociale omgeving heeft een grote invloed op de ontwikkeling ervan, zowel positief als negatief. Het Meer-Factoren Model van Franz Mönks noemt de drie belangrijkste sociale omgevingen: school, peers/ontwikkelingsgelijken en gezin.