Over mij

Ik ben Brenda Uittenbroek-Kant, bevoegd docent basisonderwijs en moeder van 4 jonge kinderen. Ik heb na het afronden van mijn opleiding met veel enthousiasme en voldoening gewerkt voor een kinderopvangorganistatie, die gespecialiseerd is in het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingsachterstanden en –voorsprongen bij het jonge kind. Binnen deze organisatie heb ik mijzelf door ervaring, tutoring en opleiding op verschillende gebieden ontwikkeld tot zelfstandige professional.

Binnen mijn werkomgeving zie ik hoe belangrijk het vroeg signaleren van begaafdheid is. Kinderen die niet voldoende uitgedaagd worden kunnen zich snel aan de omgeving aanpassen, omdat dit als gewenst gedrag gezien wordt, hierdoor laten deze kinderen vaak kansen tot leren liggen en wordt er vaak pas laat in de basisschoolperiode extra uitdaging aangeboden.
Ook kunnen kinderen opvallend gedrag vertonen, dat gerelateerd wordt aan ADD, ADHD of autisme. Dit kan onterecht zijn.

Mijn expertise ligt in het observeren van het jonge kind, het signaleren van ontwikkelingsachterstanden en -voorsprongen, logopedie, meertaligheid en begaafdheid.

Het doel van Zie Begaafdheid 
Het vroegtijdig herkennen van een ontwikkelingsvoorsprong en/of begaafdheid om zo de ontwikkeling te kunnen erkennen. En ouders handvatten en inzicht te geven in de ontwikkeling van hun kind en een uitdagende voortgang te kunnen bieden op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, de basisschool en binnenshuis.